Bỏ qua nội dung chính
Admin đã sửa 18 ngày trước

Khởi đầu xây web với Next.js

NextJS là gì ?

NextJS là một Framework JS chủ lực của Vercel (cung cấp hosting chuyên cho JS dev, họ có gói free "unlimited" rất tốt) đạt 59k star trên Github. NextJS cung cấp giải phảp lập trình web... (Thêm)

Admin đã sửa 20 ngày trước

Cách Reset website Wordpress cực nhanh

Reset Wordpress là gì?

Reset Wordpress thường dùng khi bạn thử nghiệm các plugin, cài theme mới nhưng làm lỗi, bạn muốn đập đi xây lại. Thường thì bạn vào database xoá hết dữ liệu, xoá các thư mục upload... (Thêm)

Admin đã sửa 22 ngày trước

Cách tối ưu Wordpress để được 99 điểm trên Google pagespeed bằng bí quyết sau

Cách tối ưu WordPress để tăng tốc độ website mới nhất 2020

WordPress là phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software) dùng để xuất bản Blog hoặc Website viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ... (Thêm)

Chủ đề bạn có thể thích

Giveaway

2người theo dõi

Lập trình

0người theo dõi

Linh tinh

0người theo dõi